Kontakt

Faglig råd styre 2016-18

Styret for Faglig råd for PP-tjenesten 2016-18

 

Styreleder

Gro Bjørnstadjordet Ericson (PP-tjenesten for Aukra, Misund og Molde)

gro.ericson@molde.kommune.no

 

 

Kasserer

Liv Ingunn Heie Medhaug (PP-tjenesten i Vindafjord)

Liv.Ingunn.Heie.Medhaug@vindafjord.kommune.no

 

 

Styremedlemmer

Lena Johansen, (fra PP-tjenesten i Alta kommune)

lena.johansen@alta.kommune.no

 

Guro Tendal (PP-tjenesten i Fredrikstad )

gute@fredrikstad.kommune.no

 

Hanne Kristin Lervik (Lister PPT for Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund)

hanne.kristin.lervik@farsund.kommune.no

 

 

Turid Anita Granheim (Enhetsleder PPS Sør, Bergen Kommune)

turid.granheim@bergen.kommune.no