Styret for Faglig råd for 2016 – 2018

Nytt styre ble valgt på årsmøtet september 2016 for perioden 2016 til 2018. Styret konstituerer seg selv, og velger leder på første styremøte.

Region Nord

Lena Johansen, fra PP-tjenesten i Alta

lena.johansen@alta.kommune.no

Vara: Terje Malin, fra PP-tjenesten for Storfjord, Lyngen, Balsfjord

Region Midt

Gro Bjørnstadjordet Ericson, fra PP-tjenesten for Aukra, Misund og Molde

gro.ericson@molde.kommune.no

Vara: Åse Kristiansen, fra PP-tjenesten for Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger

ase.kristiansen@mnsk.no

 

Region Øst

Guro Tendal, PP-tjenesten i Fredrikstad

gute@fredrikstad.kommune.no

Vara: Eli Leistad Amundsen. PP-tjenesten i Gausdal

Region Sør

Hanne Kristin Lervik, Lister PPT for Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund

hanne.kristin.lervik@farsund.kommune.no

Vara: Christine Scott fra PP – tjenesten i Re, Andebu, Holmestrand og Hof

Region Vest

Turid Anita Granheim, Enhetsleder PPS Sør, Bergen Kommune

turid.granheim@bergen.kommune.no

Vara: Liv Ingunn Heie Medhaug, PP-tjenesten i Vindafjord

liv.ingunn.heie.medhaug@vindafjord.kommune.no