Toppmøte om lese- og skrivevansker

Toppmøtet om lese- og skrivevansker

Statsminister Erna Solberg inviterte Faglig råd for PP-tjenesten til toppmøte om lese- og skrivevansker 24. november. Det er svært gledelig at regjeringen prioriterer dette viktige temaet. 

På møtet deltok også kunnskapminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Andre deltagere var forskere og representanter fra ulike fagmiljø, og ungdom med dysleksi. 

Faglig råd for PP-tjenesten er svært glad for at regjeringen ser behovet for en helhetlig tenkning knyttet til lese- og skrivevansker. At det ble arrangert et slikt møte er et skritt i riktig retning.

Vi håper dette møtet bare er begynnelsen og at flere tiltak vil presenteres fra regjeringen.

Styreleder for Faglig råd for PP-tjenesten Asbjørn Langås deltok på toppmøtet.

regjeringens nettsider finner du mer om møtet.