Mobbefri skole i Buskerud, en mulighet?

Leder for Faglig råd for ppt deltok 28. april på et debattmøte i Drammensbiblioteket om mobbing.  Buskerud fylkeskommune ved Mobbeombudet, Fylkesmannen i Buskerud og KS Buskerud samarbeidet om å arrangere møtet med utgangspunkt i utredningen  fra Djupedalsutvalget, NOU 15:2.

Debattmøtet ble streamet og er nå lagt ut på Youtube.