Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Oslo Plaza130 ansatte i PP-tjenesten var samlet i Oslo 20. september til konferansen med den lett provoserende tittelen: Hvorfor satse på pedagogisk-psykologisk tjeneste?

Konferansen ble åpnet av Birgitte Jordal,  statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Faglig råds første styreleder Asbjørn Langås fulgte opp med innlegget: Er PP-tjenesten rustet til å møte krav og forventninger som blir stilt?

Fagmiljøet ga uttrykk for at denne typen konferanse og møtested er viktige forum for den faglige utviklingen av PP-tjenesten.

Alle foredragene er gjort tilgjengelig på denne siden.