Informasjon fra styret i Faglig råd

Informasjon om Faglig råd:

Styret i Faglig råd har siden valget brukt tid på å konstituere seg. Dette skyldes at det formelle rundt særlig økonomi og hjemmeside har vært krevende å ta over. Det ble besluttet på årsmøtet 2016 å halvere antall medlemmer i styret for Faglig råd, og vi har hatt utfordringer ved at flere av medlemmene har gått over til nye stillinger, og er ikke lengre tilknyttet PPT.

Vi har jobbet for å finne en arbeidsform og et realistisk nivå for at oppgavene skal være overkommelig for oss i styret.

En annen viktig sak er at vi ser at de ulike ledernettverkene i Norge fungerer ulikt, og dette gir utfordringer med hvordan vi i styret i Faglig råd skal jobbe med saker og tema som berører oss i PPT i det ganske land.

Vi har brukt tid på å se på hvilken funksjon og rolle vi i Faglig råd skulle ha, og etablere samhandlingsrelasjoner med aktuelle samarbeidspartnere. Vi ser behovet for å være et bindeledd mellom PPT og sentrale aktører som Udir, Statped og KS. Det siste året har vi etablert et godt samarbeid med nevnte aktører.

Vi har deltatt i referansegruppen til Ekspertutvalget til Nordahl og høringssvar til rapporten.
Vi deltar i planlegging av den nasjonale nettverkskonferansen sammen med Statped til høsten.
Videre blir vi involvert i arbeid sammen med KS og Udir, med særlig fokus på kvalitetskriteriene og kompetanseutvikling for PPT. Faglig råd er invitert til et planleggingsmøte angående arbeid med en helhetlig plan for kvalitetsutvikling i PPT.

Vi beklager at det har tatt tid med informasjon ut til dere, men det har vært en krevende prosess for det nye styret å ta over. Vi opplever nå at vi er i god driv og har et ønske om at dette skal fortsette.

Vi oppfordrer dere til å lese i referatene på siden her for å få mer detaljert innsikt og informasjon om hva vi har jobbet med.

Vi vil avholde årsmøte i september 2018. Vi vil ha behov for at dere nå er behjelpelige med rekruttering.