Informasjon om høringssvar fra styret i Faglig råd til Nordahl sin rapport

Det er flott at det er engasjement, og vi i styret for Faglig råd setter pris på tilbakemeldingene fra dere.

Her på siden er det nå gitt informasjon fra styret i Faglig råd om utfordringene som har vært, og vi har brukt tid på å finne rollen vi skal ha, forståelse av mandat og hvordan vi skal løse oppgavene vi er valgt til.
Gjennom drøftinger vi har hatt med både KS, Utdanningsdirektoratet og Statped bestemte vi oss for å fortsette frem til årsmøtet 2018.
Vi opplever at vi er kommet godt i gang med samarbeidet med nevnte aktører og at vi får bidratt til å sette PPT på kartet. Vi opplever at vi blir lyttet til og at det er vilje til samarbeid. Vi viser til ytterligere informasjon i referater fra styremøtene og deltakelse Faglig råd sine representanter har hatt i ulike samarbeid. Dette ligger under referat til høyre på siden.

Som nevnt har en av utfordringen vår vært å nå ut til dere med informasjon. Dette er nå i orden, og vi håper på stort engasjement på nettsiden vår.

Styret i Faglig råd opplever mange reaksjoner på høringssvaret på Ekspertutvalget til Nordahl sin rapport.
Høringssvaret er levert på vegne av styret i Faglig råd, ikke på vegne av PPT for hele Norge. Faglig råd er ikke høringsinstans for rapporten, noe derimot alle PPT-kontor er. Derfor ble det ikke sendt ut noe forslag til høring til alle PPT-kontor fra oss i Faglig råd.

Vi valgte å levere inn skriftlige innspill på de punktene i rapporten hvor vi i styret for Faglig råd kunne gi en felles uttalelse. De punktene vi ikke har valgt å kommentere blir tatt videre fra egne kontor/kommuner.
Alle kommuner er høringsinstans, og vi i styret for Faglig råd håper at de fleste benytter anledningen til å gi høringssvar gjennom sine kommuner.