Styremøte 10. – 11. februar

Statpeds. lokaler.
Sommerrogata 13, 0255 Oslo

Saksliste:

  1. Økonomi og regnskap
  2. Innbetaling til Faglig råd PPT
  3. Årsmøte 2020
  4. Valgkomite 2020
  5. Fagfornyelsen og kompetansepakker tilpasset PPT
  6. Meld. St. 6 (2019-2020)
  7. Møte med Statped
  8. Møte med Udir.
  9. Eventuelt

Referat fra møte