Årsmøte gjennomføres digitalt 16.09.2020

Pga Covid19 og sannsynlig reiseforbud har styret besluttet å gjennomføre årsmøte digitalt ved bruk av Teams 16.09.20 kl. 16.00 til 18.00

Hvert fylke stiller med 2 representanter.
Se ellers referat fra styremøte 12.06. i saken under.