Styremøte 14.01.2021

Referat fra styremøte:

Tilstede: Gro B. Ericsson ( leder), Rolf-Øistein Barmann Jensen , Liv Ingunn Heie Medhaug, Hæge Odberg, Gerd Ingunn Opdal (Statped Vest), Kristin Fastvold (Statped Nord), Marthe Lybak Greve (Statped).

Nytt fra Statped
Kvalitetsvurdering for PPT
Møteplan vår 2021
Informasjon om Fagligråd

Referat finnes her