Nasjonalt register for PP-tjenesten

Faglig råd oppfordrer alle medlemskontorer om å legge inn rett og oppdatert informasjon i det nasjonale registeret for PP-tjenesten, NPR? Vi ser at det fortsatt mangler en del viktige opplysninger i registeret.

For at registeret skal oppleves nyttig, så må det enkelte PP-kontor legge inn riktig informasjon. Dette gjøres gjennom samordnet registermelding i Brønnøysundregisteret. Hvis man er usikker på framgangsmåten, kan man kontakte Brønnøysundregisteret på telefon 75 00 75 00. Når kontaktinformasjon er registrert i registeret, vil det bidra til at PP-tjenestene vil kunne motta informasjon og henvendelser fra bl.a. direktoratet eller andre aktører.

Hvilken informasjon som bør være i registeret:

  1. PP-tjenesten må være registrert med rett næringskode: 85.601. Koden er forutsetning for at PP-tjenesten vises i NPR
  2. PP-tjenestens epost. Det bør være en generisk adresse og ikke knyttet til person. Se eksemplet fra Vefsn-regionen som er hentet fra NPR.
  3. PP-tjenestens telefonnummer
  4. PP-tjenestens nettside