Nyhetsbrev november 2014 – Til alle ansatte i PP-tjenesten

Jeg vil først takke for tillitten som ble vist meg da jeg valgt som leder av Faglig råd for PP-tjenesten. Stiftelseskonferansen i september ble en suksess, og mange satte pris på å møte kolleger fra hele landet. Jobben med å etablere rådet fortsetter. Det er mange ting som skal på plass. Organisasjonen må bygges, og vi må etablere strukturer for informasjon og kommunikasjon slik at vi kan få til gode informasjon- og meningsutvekslinger oss imellom. I første omgang løser vi dette med dette nyhetsbrevet vi sender ut til alle valgte fylkeskontakter med vara, og ber om at det distribueres videre til alle PP-kontorer i fylkene. I tillegg legges det ut på nettsiden www.fagligppt.no. Vi arbeider samtidig med en teknisk løsning for å lage en felles e-postliste for alle ansatte i PP-tjenesten. Kommer tilbake med mer informasjon om dette.