Innledere

FR_logo_lang

Innledere

Dag 1

Arne Holte
PP-tjenesten i tverrfaglig arbeid sett fra PP-tjenestens perspektiv

Arne Holte er divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.  Han er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø 1992–97, professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo 1997–99. Holte er for mange kanskje først og fremst kjent som Folkehelseinstituttets utadvendte og frittalende direktør for psykisk helse. Holte er svært opptatt av forebygging av lidelser som angst, depresjon og rusmisbruk, som angår de fleste og koster samfunnet store summer. Nylig tok han opp blant annet barnehagen som en viktig forebyggende arena. Holte er visiting professor ved flere universiteter i USA.

Stein Jonny Valstad
PP-rådgivers mulighet til å skape endring i skoler og barnehager

Stein Jonny Valstad er psykolog og har mange års erfaring som operativ leder og konsulent innen organisasjon og ledelse. Han er konsulent ved Senter for ledelse og førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse.

Dag 2

Tore Gunnar Sandve

Hvordan skal vi definere oss som tjeneste? Hvordan lever vi  opp til våre føringer og vårt lovgrunnlag ?

Tore Gunnar Sandve er leder av PPT i Sandnes kommune og utdannet cand.psychol. fra UiB. Han startet i PPT så langt tilbake som i 1985, først som pp-rådgiver, og fra 1996 som leder. Han har også vært tilsatt ved Universitetet i Stavanger og i Rehabiliteringstjenesten i Rogaland. Interesseområdet hans er spenningsfeltet mellom fag og forvaltning, profesjonalisering og kompetanseutvikling. .

Julie Ek Holst-Jæger
Hvordan ivareta likhetsprinsippet?

Julie Ek Holst-Jæger er avdelingsleder og nestleder ved PP-tjenesten i Bærum. Hun er utdannet master i spesialpedagogikk, er spesialist i Pedagogisk-psykologisk rådgivning, og har delmaster i utdanningsledelse.

Ann Kristin Imenes
Hvordan ivareta det todelte mandatet?

Ann Kristin Imenes er psykologspesialist og kommunepsykolog tilknyttet i PP-tjenesten i Nøtterøy.