Program

 

Program for stiftelseskonferanse 8.og 9. september 2014

 PP-tjenesten: Hvor er vi? – Hvor vil vi?

 Sted: Rica Hell hotell, Værnes

 8. september

11.00 – 12:00  Registrering, kaffe og te

12.00 – 13:00  Åpning av konferansen – Hvorfor trenger Norge et faglig råd for PP-    tjenesten?

13:00 – 14:00  Lunsj

14:00 – 15:30  Svaret er: «Barnehage og skole» – Spørsmålet er: «Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?»
V/Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo

15:30 – 16:00  Pause med frukt og kaker

16:00 – 17:30  PP-rådgivers mulighet til å skape endring i skoler og barnehager
V/Stein Jonny Valstad, konsulent ved Senter for ledelse og        førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag avdeling for         økonomi, organisasjon og ledelse.

17:30 – 17:45  Orientering om kveldens arrangement og organisering                                   av dag 2

19:00 – 20:00  Sosiale aktiviteter

20:00 –               Festmiddag – Av, med, og for PP-tjenesten!

9. september

09:00 – 10:30  Parallellsesjoner Del 1.
Tre parallellsesjonene avholdes med innledere og mediator som               sørger for refleksjon og debatt om tema

Hvordan skal vi definere oss som tjeneste? Hvordan lever vi  opp til våre føringer og vårt lovgrunnlag ?                                                                           V/ Tore Gunnar Sandve, Sandnes PPT

Hvordan ivareta likhetsprinsippet?
V/ Julie Ek Holst-Jæger, Bærum PPT

Hvordan ivareta det todelte mandatet?
v/ Ann Kristin Imenes, Nøtterøy PPT

10:30 – 11:00  Pause med utsjekking

11:00 – 13:00  Parallellsesjoner Del 2.
Temaene er de samme som i Del 1, men deltakerne                                            roterer

13:00 – 14:00  Lunsj

14:00 – 15:00  Oppsummering i plenum av formiddagens                             parallellsesjoner

15:00 – 15:30  Presentasjon av styret for Faglig råd for PP-tjenesten                                      Avslutning

 

Stiftelse av Faglig råd for PP-tjenesten
I forkant av stiftelseskonferansen er det gjennomført valg av representanter i alle landets fylker. Til stiftelsen av rådet vil det møte en representant fra hvert fylke samt vararepresentant. I tillegg vil Interimsstyrets medlemmer delta. Vi vil dermed være nesten 50 PP-rådgivere fra hele Norge, som vil etablere et Faglig råd for PP-tjenesten.

På dag 2. av konferansen vil det bli gjennomført et stiftelsesmøte parallelt med det ordinære programmet. Formål og vedtekter skal vedtas, og det skal velges leder av Faglig råd for PP-tjenesten. I tillegg skal det velges andre posisjoner i styret. Målsettingen er at vi etablerer et Faglig råd for PP-tjenesten med et bredt mandat fra alle landets PP-kontorer, med formål å skape og koordinere nasjonal og fremtidsrettet utvikling i PP-tjenesten!

Program for stiftelseskonferanse 8 til 9 september 2014  som pdf.

Påmelding er nå avsluttet.

Meld deg på på Kursguiden.no 

(Statped Midt hjelper oss med den tekniske påmeldingen)

Interimsstyret for Faglig råd for PP-tjenesten ønsker velkommen til en spennende stiftelseskonferanse av, med og for PP-tjenesten!