Konferanse 2016

Oslo PlazaFaglig råd for PP-tjenesten arrangerte åpen konferanse for og om PP-tjenesten 20. september.

Konferansen hadde tittelen:

Hvorfor satse på Pedagogisk- psykologisk tjeneste?

Konferansen ble avholdt på Oslo Plaza tirsdag 20. september.

130 ansatte i pp-tjenesten deltok på en dag som ga både stort faglig utbytte og muligheter for å dele kunnskap og gode ideer med andre.

Program for konferanse ligger her: Program for 20.september