SEVU-PPT

Jobber du i pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) har du sikkert merket deg begrepet SEVU-PPT. Dette er en forkortelse for «Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT» og blir en viktig del av PPT-hverdagen de neste årene.

Formålet med strategien

Formålet med Strategi for etter- og videreutdanning i PPT 2013 – 2018 er å styrke ansattes kompetanse, og bidra til at økt fokus på systemrettet arbeid i PPT øker. Målgruppen for satsingen er ansatte og ledere i PPT.

Satsingen på kompetanseutvikling for ansatte i PPT 2013 – 2018 skal bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT.

Prioriterte områder for SEVU PPT 2013 – 2018 er: 

  • Organisasjonsutvikling /endringsarbeid
  • Læringsmiljø og gruppeledelse
  • Veiledning og rådgivning
  • Lederutdanning

For å nå de politiske målsetningene om å heve systemkompetansen i PP-tjenesten, er det viktig at flest mulig PPT-ansatte gjennomfører etter- og videreutdanning, at deltakelsen oppfattes som meningsfull og at den gir et godt faglig utbytte. Statens bidrag har som mål å motivere PPT til å delta på etter- og videreutdanning.

Hovedelementer i satsingen er videreutdanning, etterutdanning og lederutdanning. Målet om å etablere et forutsigbart og robust etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i PP-tjenesten forutsetter samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, kommune /fylkeskommune og arbeidstakere.