Styret

Nytt styre ble valgt på årsmøtet september 2016 for perioden 2016 til 2018. Styret konstituerer seg selv, og velger leder på første styremøte.

Region Nord

Lena Johansen, fra PP-tjenesten i Alta

Vara: Terje Malin, fra PP-tjenesten for Storfjord, Lyngen, Balsfjord

Region Midt

Gro Bjørnstadjordet Ericson, fra PP-tjenesten for Aukra, Misund og Molde

Vara: Åse Kristiansen, fra PP-tjenesten for Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid og Flatanger

Region Øst

Guro Tendal, PP-tjenesten i Fredrikstad

Vara: Eli Leistad Amundsen. PP-tjenesten i Gausdal

Region Sør

Hanne Kristin Lervik, Lister PPT for Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund

Vara: Christine Scott fra PP-tjenesten i Re, Andebu, Holmestrand og Hof

Region Vest

Turid Anita Granheim, Enhetsleder PPS Sør, Bergen Kommune

Vara: Liv Ingunn Heie Medhaug, PP-tjenesten i Vindafjord