Styret

Nytt styre ble valgt på årsmøtet september 2022 for perioden 2022-2024.
Leder for rådet er Rolf Øistein Barman-Jenssen

Region Nord

Rolf Øistein Barman-Jenssen, Tromsø PPT

Vara: Kent Nyheim,  Vesterålen og Lødingen PPT

Region Midt

Linda Havdal, Midtre Gauldal PPT

Vara: Jan Gunnar Johansen, Levanger PPT

Region Øst

Margrethe Ribe, Moss PPT

Vara: Victoria Støa, Halden PPT

Region Sør

Hæge Odberg, Porsgrunn PPT

Vara: Ida Marie Engen, Siljan PPT

Region Vest

Rebekka Wilhelmsen Solheim, Sunnfjord PPT

Vara: Else Marie Vassdal, Sandnes PPT