Styret

Nytt styre ble valgt på årsmøtet september 2018 for perioden 2018-2020. Leder for rådet er Gro Bjørnstadjordet Ericson

Region Nord

Rolf Øistein Barman-Jenssen, Tromsø PPT

Vara: Evy Jeremiassen, Bodø PPT

Region Midt

Gro Bjørnstadjordet Ericson, PP-tjenesten for Aukra, Misund og Molde

Vara: Stein Ola Lillestø, Molde PPT

Region Øst

Anders Tennesland, Råde PPT

Vara: Kristin Ramsjø Solberg, Rygge PPT

Region Sør

Hæge Odberg, Porsgrunn PPT

Vara: Hanne Kristine Lervik, Lister PPT

Region Vest

Liv Ingunn Heie Medhaug, VIndafjord PPT

Vara: Solveig BeateElvik, Osterøy PPT