Styret 2014-16

Styret 2014-16

Styret faglig ppt

Styreleder Asbjørn Langås, PPT-OT for Numedal og Kongsberg
epost: asbjorn.langas@ppt-ot.no mobil: 922 63 662

Bjørg T. Klokk, PPT Stavanger

Trygve Stensland, PPT for Ytre Sogn og Sunnfjord

Anne Lium Berger, PPT/ OT Troms

Annikken Louise Sunde, PPT Kristiansand

Guro Tendal, PPT Fredrikstad

Merete Nilsson Kleveland, PPT Melhus

Frank Olsen PPD for Lofoten og Lødingen

Turid Fauske , PPT Ringsaker

Aase Alme, PPT Vestnes

Faglig råd for PP-tjenesten skal være en demokratisk organisasjon med et landsrepresentativt styre. Vi ønsker ikke å være en fagforening, men å jobbe fagpolitisk og strategisk for å fremme kvalitet i tjenesten, med klar lojalitet til de forventninger, føringer og lovkrav som stilles til tjenesten.