Stiftelseskonferanse 2014

cropped-FR_logo_lang.jpg

 

Inviterer til stiftelseskonferanse 8 til 9 september 2014

PP-tjenesten: Hvor er vi? – Hvor vil vi?

Interimsstyret for Faglig råd for PP-tjenesten opplever stor interesse for initiativet til opprettelsen av rådet, og stor respons på vår stiftelseskonferanse. Vi ønsker å lage en konferanse av, med og for PP-tjenesten. Derfor har interimsstyret besluttet å utvide konferansen slik at vi kan samle og inkludere flest mulig av landets PP-rådgivere til denne begivenheten.

Stiftelseskonferansen er derfor utvidet til en to-dagerskonferanse. Første dag skal gi inspirasjon og sette PP-tjenesten på dagsorden, med spennende og motiverende ressurspersoner. På kvelden vil vi legge til rette for fellesskapsfølelse og nettverksbygging gjennom morsomme vorspielaktiviteter og middag i PP-tjenestens tegn. Dag to vil være viet erfaringsutveksling og spennende diskusjoner om PP-tjenesten. Vi vil her bruke utvalgte innledere fra våre egne rekker, og egne folk til å lede debattene om: Hvor er vi? – Hvor vil vi?

På dag to vil det samtidig være formelt stiftelsesmøte, med de på forhånd valgte representantene fra alle landets fylker. Konferansen avsluttes med at nyvalgt leder for Faglig råd for Pedagogisk- psykologisk tjeneste og resten av styret presenterer seg.

Interimsstyret for Faglig råd for PP-tjenesten ønsker velkommen til en spennende stiftelseskonferanse av, med og for PP-tjenesten!